Fasadpersienner örebro

Solavskärmningen är hög, ger insynsskydd, och klarar extrema väderförhållanden. Sidskenorna på fasadpersiennen ger en mycket stabil konstruktion. Fasadpersiennernas lameller går att ställa in i önskad vinkel från insidan och ger släpper in rätt ljusnivå i rummet, oavsett tid på dagen. Fasadpersienner ger ett bra skydd mot insyn utifrån samtidigt som det bibehåller god sikt utåt. 
Fasadpersiennen samlar även in värmen innan det når fönstret, vilket upprätthåller en behaglig inomhustemperatur. Detta sparar också energi då eventuella kylningskostnader minskar.


Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det du vill ha.